Genoptræning og rehabilitering for kræftpatienter

Hvis du har gener fra din kræftsygdom eller din kræftbehandling, kan du få hjælp til genoptræning.

 • Er du indlagt, så tag fat i din behandlende læge og tag en snak om mulighederne for genoptræning. Det er lægen, der tager stilling til, om du har brug for genoptræning, inden du bliver udskrevet efter din kræftbehandling. Hvis du har brug for genoptræning, lægger lægen en genoptræningsplan sammen med dig.
 • Er du ikke indlagt, eller du har brug for vedligeholdende træning, skal du tale med din kommune eller din praktiserende læge.

Rehabiliteringen foregår som regel gennem det lokale sundhedscenter, der typisk tilbyder:

 • Rådgivning
 • Genoptræning og fysisk aktivitet
 • Træning i varmtvandsbassin
 • Fysioterapi
 • Undervisning af kræftpatienter og pårørende i det at have kræft
 • Samvær og samtaler med ligestillede
 • Kostvejledning
 • Psykologhjælp
 • Rygestopkursus
 • Socialrådgivning