Behandling af kræft

Hvordan kræften behandles mest effektivt, afhænger af, hvilken type kræft du har, om det er muligt at fjerne kræften, og om kræften har spredt sig.

Nedenfor kan du finde overordnet information om de mest almindelige behandlinger for kræft.

Størstedelen af alle kræftpatienter bliver tilbudt en operation som første led i kræftbehandlingen. Formålet med operationen er at fjerne alt kræftvæv herunder dele eller hele af det kræftsyge organ. Hvis kræftcellerne har spredt sig til andre steder i kroppen, vil patienten også blive tilbudt strålebehandling eller kemoterapi – nogen gang begge dele – enten før eller efter operationen. Efter operationen bliver nogle kræftpatienter tilbudt kemoterapi for at mindske risikoen for tilbagefald.3

Hvis kræften har spredt sig til andre steder i kroppen end der, hvor den først opstod, vil kemoterapi i mange tilfælde være første led i behandlingen. Kort fortalt består kemoterapi af celledræbende stoffer, der sprøjtes ind i blodårerne. Kemoterapi kan derfor behandle hele kroppen, fordi stofferne følger blodstrømmen, og dermed kan kemoterapi også dræbe kræftceller uden for lungerne.3

De fleste kræftpatienter oplever bivirkninger som følge af behandling med kemoterapi. Det er dog ikke alle, og det er ikke muligt på forhånd at sige, om man vil opleve bivirkninger og i hvilket omfang. De mest almindelige bivirkninger ved kemoterapi er dog bl.a. træthed, mund- og tandgener samt smagsforandringer, kvalme og opkast, nedsat appetit samt diarré og forstoppelse13. Personalet på afdelingen er opmærksomme på disse bivirkninger, og kan hjælpe dig med at lindre dem. Du skal endelig ikke tøve med at gøre opmærksom på eventuelle gener og/eller ubehag, som du måtteopleve i forbindelse med kemoterapi.

Immunterapi er også en mulig kræftbehandling til visse former for kræft. Den påvirker kroppens immunsystem til bedre at kunne bekæmpe kræftcellerne, samtidig med at den svækker kræftcellernes evne til at forsvare sig.3

Der kan opstå en række bivirkninger i forbindelse med immunterapi, som der skal tages hånd om, hvis de opstår. Personalet på afdelingen holder øje med bivirkninger, men det er også vigtigt, at du selv er opmærksom og straks kontakter din læge, hvis du oplever bivirkninger som følge af immunterapi. De mest almindelige bivirkninger ved immunterapi er bl.a. nyopstået tør hoste, øget antal afføringer med mavesmerter eller blod, mørk urin, hovedpine, rødme og udslet samt nedsat kraft- og følesans i arme og ben.17

Der findes også andre måder at behandle kræft på fx partikelterapi, hormon- og antihormonbehandling, personlig medicin, genterapi og stamcelletransplantation. Nogle behandlinger er velafprøvede og godkendte behandlinger, hvor andre behandlinger tilbydes som en del af et forskningsforsøg. Hvilken behandling du vil blive tilbudt, afhænger udelukkende af, hvilken type kræft der er tale om, hvor den er placeret, og hvorvidt den har spredt dig.3

Læs mere om andre behandlingsformer

Forsøgsbehandling og kræftForsøgsbehandling er et lægevidenskabeligt forsøg med en ny type kræftbehandling, som man endnu ikke kender den fulde virkning og effekt af. Hvert forsøg har særlige betingelser, du skal opfylde, før du kan deltage. Det kan fx være, at forsøget kun omfatter en bestemt kræfttype eller udelukkende fokuserer på behandlinger ved diagnosetidspunktet eller ved tilbagefald. Kræftens omfang, spredning af kræften og tidligere behandlinger kan også have betydning.

Er du interesseret i forsøgsbehandling så tal med din læge, om der er behandlinger, der er relevante for dig.Læs mere om forsøgsbehandling og find igangværende forsøgsbehandlinger for din kræfttype

Eksperimentel behandling og kræftHvis du har været igennem alle typer kræftbehandling, men uden succes, vil eksperimentel behandling være en mulighed.

Man kalder det en eksperimentel behandling, når der ikke findes samme grad af viden og dokumentation for, at behandlingen virker, som det er tilfældet ved ”almindelige” kræftbehandlinger. Derfor har man heller ikke lige så stor kendskab til, om der kan være store eller små bivirkninger ved denne type kræftbehandling.

Ved eksperimentel kræftbehandling tilpasser lægen behandlingen til den enkelte kræftpatient, hvorimod fx forsøgsbehandling gives til flere patienter, der deltager i et godkendt lægevidenskabeligt forsøg.

Er du interesseret i eksperimentel kræftbehandling så tal med din læge, om der er behandlinger, der er relevante for dig.

Er du interesseret i forsøgsbehandling så tal med din læge, om der er behandlinger, der er relevante for dig.Bliv klogere på eksperimentel kræftbehandling, og hvor den type behandling tilbydes i Danmark