Smertelindring

Langt de fleste kræftpatienter oplever desværre smerter på et eller flere tidspunkter under deres kræftforløb. For langt de flestes vedkommende forårsages smerterne af selve kræftsygdommen, men mange oplever også smerter som følge af kræftbehandlingen eller indirekte procedurer som fx knoglemarvsundersøgelser. Smerter kan også opstå grundet myosedannelser eller forstoppelse.8

Smertetyper ved kræft Når man taler om smerter i forbindelse med en kræftsygdom, er det vigtigt at gøre det klart, at smerter ikke kun manifesterer sig som fysiske smerter. Der kan også være tale om psykiske smerter, fx angst, depression eller frygten for smerte. Smerte kan også komme til udtryk som såkaldt social smerte, der bl.a. dækker over økonomiske udfordringer og bekymringer for fremtiden. Sidst kan man som patient også opleve åndelig/eksistentiel smerte fx frygten for det ukendte eller følelsen af skyld.8

Smertetriggers ved kræft Det er også vigtigt at være bevidst om, at der er faktorer og situationer, der kan påvirke den smerte, du oplever som patient, uanset om smerten er fysisk, psykisk, social eller eksistentiel. Fx ved man, at angst øger smerteoplevelsen, hvorimod indre ro og afslappethed kan mindske den. På samme måde ved man, at depression, ensomhed, vrede og fortvivlelse øger smerteoplevelsen, mens godt humør, fællesskab og accept kan mindske den.8

Vigtigt: Tal med din læge om smertelindring I et kræftforløb er det din læge, der står for at håndtere din medicinske smertelindring. Derfor er det vigtigt, at du taler åbent og ærligt med din læge om, hvordan du har det, så I sammen kan finde ud af, hvilke smerter du har brug for hjælp til at lindre og behandle.8

Udover medicinsk behandling vil den lindrende behandling i mange tilfælde også bestå af andre tiltag: motion, fysioterapi, massage, mindfulness, socialrådgivning, rehabilitering og samtaler hos en præst eller en psykolog kan være en lige så vigtig del af din smertebehandling.8

Husk, at du får et tilskud på 60 % af prisen på op til 12 psykologsamtaler.

Vil du vide mere?

Nogle kommuner har en række tilbud til kræftpatienter, fx psykologhjælp, socialrådgivning og fysioterapi. Du kan kontakte din kommune for at høre nærmere eller selv tjekke din kommunes tilbud til kræftpatienter online.Tjek din kommunes tilbud til kræftpatienter

Din lokale kræftrådgivning under Kræftens Bekæmpelse kan også være behjælpelig med fx gratis psykologhjælp, henvisning til en socialrådgiver eller vejledning om fysioterapi, motion, massage, samtaler med præst og lignende.Find kontaktoplysninger på Kræftens Bekæmpelses nærmeste rådgivning

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du også finde information og inspiration til, hvad du selv kan gøre for at lindre smerter i forbindelse med kræft.Læs mere om lindrende behandling ved smerter hos Kræftens Bekæmpelse