Arbejde, pension og forsikring til kræftpatienter

Sygedagpenge til kræftpatienter Hvis du har et arbejde, kan både din kræftsygdom og den kræftbehandling, du skal igennem, betyde, at du vil være sygemeldt fra dit arbejde i kortere eller længere perioder. Du har naturligvis krav på økonomisk støtte under din sygeperiode enten i form af løn fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge fra din kommune. Er der tale om længere perioder, vil du som regel på et tidspunkt overgå til kommunale sygedagpenge.

Som udgangspunkt har du krav på at få udbetalt sygedagpenge i 22 uger inden for ni måneder regnet fra den første fraværsdag. Men er din sygdom alvorlig og livstruende, har du mulighed for at modtage sygedagpenge uden tidsbegrænsning.20

Revalidering for kræftpatienter Efter et kræftforløb kan det være nødvendigt at få hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Som tidligere kræftpatient kan du fx få uddannelse eller anden støtte, der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Flexjob og førtidspension til kræftpatienter Hvis du efter din kræftsygdom ikke er i stand til at arbejde i hverken en fuldtids- eller deltidsstilling, kan du måske komme i flexjob. Du har også mulighed for at søge om førtidspension, hvis du er for syg til nogensinde at kunne starte arbejde igen.

Kræftpatienter skal være opmærksomme på private pensionsordninger, seniorførtidspension og private forsikringer Hvis dit kræftforløb betyder, at du ikke er i stand til at opretholde samme arbejdsniveau, som inden du fik kræft, og du i øvrigt er medlem af en privat pensionsordning, er det en god idé at undersøge, om der er noget hjælp at hente hos din pensionskasse fx økonomisk hjælp eller anden hjælp og støtte. Det samme gælder for dit forsikringsselskab, da nogle selskaber har en række tilbud til kunder, der er sygemeldte eller alvorligt syge.

Hvis du har højst 5 år tilbage på arbejdsmarkedet inden din folkepensionsalder og samtidig har en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, har du en særlig mulighed for at søge om seniorførtidspension.21 Dog er der en række betingelser, der skal være opfyldte. Derfor kan det være en god idé at kontakte en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse, som kan gøre dig klogere på kravene og ansøgningsprocedurerne. Det kan du gøre via Kræftlinjen eller din lokale kræftrådgivning.