Behandlingsforløbet for kræftpatienter

Under dit kræftbehandlingsforløb har du en række rettigheder, som du ikke skal tøve med at bruge, hvis du har behov for dem. Nogle af dine helt basale rettigheder er følgende:

Behandlingsgaranti for kræftpatienter Loven foreskriver, at undersøgelser, behandlinger og efterbehandlinger af kræftpatienter skal ske inden for maksimale ventetider. Hvis hospitalerne i din region ikke kan overholde behandlingsgarantien for kræftpatienter, fx på grund af plads- eller ressourcemangel, skal regionen tilbyde at henvise dig til et andet offentligt eller privat hospital et andet sted i Danmark, hvor behandlingsgarantien ikke er noget problem.22

Behandlingsgarantien er et vigtigt element i behandlingen af kræft, da forsinkelser kan have betydelige konsekvenser for dine prognoser. Derfor skal du ikke tøve med at henvise til behandlingsgarantien, hvis dit eget hospital ikke kan overholde garantien og ikke selv tager initiativ til at henvise dig videre.Læs mere om maksimale ventetider for kræftpatienter

For at sikre at undersøgelser for kræft, kræftbehandlinger og efterbehandlinger sker inden for bestemte tidsrammer, har man i Danmark indført kræftpakkeforløb, som beskrives nærmere neden for.

Kræftpakkeforløb Hvis lægen har mistanke om kræftsygdom, henvises der til et kræftpakkeforløb. Forløbet starter med en række undersøgelser, der kan vise, om det er kræft. Det er derfor ikke sikkert, at der er tale om kræft, blot fordi lægen henviser til et pakkeforløb.

Hvad er et kræftpakkeforløb? Et kræftpakkeforløb er et samlet, tilrettelagt forløb af undersøgelser for kræft, kræftbehandlinger og opfølgning. Som udgangspunkt er undersøgelserne booket på forhånd, så du undgår unødig ventetid, der ikke er lægefagligt begrundet (fx manglende udstyr eller mangel på personale) og hurtigt får klar besked, om du har kræft eller ej.

Hvad er fordelene ved et kræftpakkeforløb? Netop ventetiden er en af de vigtigste årsager til, at kræftpakkerne blev oprettet. Man ved nemlig, at tid har meget stor betydning for chancerne for at overleve en kræftsygdom. Derudover giver forløbsstrukturen kræftpatienterne et langt bedre overblik over, hvilke undersøgelser og kræftbehandlinger der indgår i det specifikke forløb – bl.a. fordi kræftpatienterne får udleveret en skematisk oversigt over hele forløbet, inden det går i gang.

Hvad betyder kræftpakkeforløbene for overlevelsen? I dag overlever flere danske patienter kræft end nogensinde før, og en nyere undersøgelse viser, at Danmark er et af de lande i verden, der har øget kræftoverlevelsen mest de seneste år. Her tillægges kræftpakkerne afgørende betydning.23

Nedenfor finder du link til Sundhedsstyrelsens pjecer om pakkeforløb for de fem mest hyppige kræftformer i Danmark, som er lungekræft, modermærkekræft, brystkræft, tarmkræft og prostatakræft.31

Læs sundhedsstyrelsen pjece om pakkeforløb for lungekræft

Læs Sundhedsstyrelsens pjece om pakkeforløb for modermærkekræft

Læs Sundhedsstyrelsens pjece om pakkeforløb for brystkræft

Læs Sundhedsstyrelsens pjece om pakkeforløb for tarmkræft

Læs Sundhedsstyrelsens pjece om pakkeforløb for prostatakræft

Patientansvarlig læge På tværs af regionerne i Danmark, er der lavet en aftale om, at alle kræftpatienter lige fra starten af et behandlingsforløb skal have en patientansvarlig læge tilknyttet. Ordningen er til for at skabe overblik og tryghed for dig som kræftpatient og dine pårørende. Hvis du ikke får tildelt en patientsansvarlig læge, når dit udrednings- eller behandlingsforløb starter, så spørg til ordningen på dit hospital.

Ordningen findes i alle danske regioner.Læs mere om ordningen

Patienthotel Hvis du ikke er indlagt, og du bor langt væk fra det hospital, hvor du får din behandling, kan det være en mulighed at overnatte på patienthotellet. Spørg på dit hospital for at høre nærmere. Læs mere om patienthoteller

Vil du vide mere?

Udover behandlingsgarantien, en patientansvarlig læge og mulighederne for at overnatte på patienthotel har du også andre rettigheder under dit behandlingsforløb.

Læs mere om behandling og rettigheder som kræftpatient

Download pjecen `Dine rettigheder – som kræftpatient og pårørende´