Dialog med pårørende til kræftpatienter

Ligesom det er tilfældet for dig, har din kræftdiagnose også kæmpe indflydelse på dine pårørende. Men hvordan kræften påvirker dig og dem kan dog være meget forskelligt.

Nogle oplever, at kræftsygdommen knytter hele familien tættere sammen, mens andre føler, at kræften skaber afstand. Nogle kræftpatienter taler åbent og ærligt med deres pårørende om både behandlingsforløb, sorg, tanker og bekymringer, mens andre nøjes med at tage de svære samtaler mellem ægtefællerne for at skåne børnene. Og nogle vælger at holde deres tanker og bekymringer helt for dem selv. Det afhænger helt af den enkelte kræftpatient og dennes pårørende.

Et tip: Opstil nogle spilleregler Uanset hvordan du og dine pårørende gør, kan det være en god idé at opstille nogle klare spilleregler fra start, så I alle sammen er enige om, hvad I taler om, hvor meget I taler om det, og hvor I taler om det. Skal de pårørende fx med til lægen eller ej? Det er godt at finde ud af på forhånd. På den måde kan I langt hen ad vejen undgå, at der fx er pårørende, der føler sig udenfor eller misinformeret, eller at du som kræftpatient bliver sat i en ubehagelig situation, fordi din kræftsygdom bliver taget op i et selskab, hvor du ikke har lyst til at tale om den.

Søg professionel rådgivning Som patient skal du huske, at de fleste pårørende gerne vil spille en rolle i dit kræftforløb for at hjælpe og støtte dig, og fordi de af personlige årsager har brug for at være en del af det.

Har I svært ved selv at blive enige om, hvordan I skal tale om din sygdom, eller hvilken rolle dine pårørende skal spille i dit sygdomsforløb, kan I søge om hjælp og vejledning til at finde ud af det. Det har I bl.a. mulighed for at få via Foreningen Pårørende i Danmark eller gennem Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger, der findes landet over. Læs mere om Foreningen Pårørende i Danmark

Familierådgivning til kræftramte familier Har du mindre børn, har I mulighed for at få familiesamtaler med en professionel rådgiver via Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger. Rådgiveren kan hjælpe jer med at tale åbent om alle de nye tanker, spørgsmål og bekymringer, der pludselig har indfundet sig i jeres familie som følge af kræften. Kontakt Kræftens Bekæmpelses lokale Kræftrådgivning for at høre nærmere