Forløbskoordinater eller patientvejleder til kræftpatienter

Forløbskoordinator i et kræftforløb På mange sygehuse er det muligt at få tilknyttet en forløbskoordinator, hvis der skal flere forskellige aktører i spil, fx forskellige afdelinger på hospitalet, din egen læge eller en hjemmepleje. Forløbskoordinatoren hjælper dig og dine pårørende med at skabe et godt og sammenhængende patientforløb, ligesom han eller hun også kan svare på spørgsmål omkring dit specifikke kræftforløb. Spørg på dit hospital, hvis du vil tale med en forløbskoordinator.

Patientvejledning i et kræftforløb Alle hospitaler har også tilknyttet en patientvejleder, som både kan rådgive om mere generelle problemstillinger, om det specifikke hospital, du behandles på, og om behandling i udlandet. I patientvejledningen kan du fx få mere at vide om undersøgelser, behandling og pleje, dit sygehus’ serviceydelser, ventetider på undersøgelser og behandlinger, frit sygehusvalg samt erstatning og klagemuligheder.