Forklaring på ord og begreber ved kræft

I mødet med hospitalsvæsnet vil de fleste kræftpatienter og pårørende støde på ord og begreber, de ikke kender til. For at gøre det lidt lettere for dig, finder du her en liste over en række af de ord, som de fleste vil støde på, når de har kræft.

Biopsi - er en vævsprøve, der tages af knuden for at kunne fastslå, om der er tale om kræft.

CT-scanning – en avanceret form for røntgenundersøgelse, hvor der tages snitbilleder af hele kroppen, som efterfølgende bearbejdes af en computer.

Endoskopisk ultralyd, også kaldet EUS er en kikkertundersøgelse med ultralyd.

Lymfeknuder – lymfeknuder er en del af immunforsvaret. Kræft kan sprede sig via lymfesystemet.

Metastaser – løsrevne celler fra en kræftknude kan danne nye knuder. De kaldes metastaser eller ”dattersvulster”. Metastaser er af samme type kræft som den oprindelige knude. Der er altså ikke tale om en ny kræftsygdom.

Palliation – er det sundhedsfaglige ord for lindring. Palliation anvendes i dag om den sundhedsfaglige indsats for at forebygge og lindre de lidelser og problemer, der kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom. Den palliative pleje og behandling kan både foregå i eget hjem, på plejehjem, på sygehus og på hospice.

PET-scanning – billedundersøgelse, som ved hjælp af radioaktive sporstoffer kan vise, om der er kræft i kroppen og hvor. Kombineres ofte med CT-scanning og kaldes da en PET/CT-scanning.

Prognose – en prognose er fremtidsudsigterne for en sygdom. En prognose fortæller, hvilke forventninger lægerne har til sygdommens udvikling.

Rehabilitering – er et genoptræningsforløb eller en proces, der hjælper de patienter, der får fysiske gener af sygdommen eller behandlingen til at komme tilbage i den bedst mulige fysiske form.

Revalidering - kan søges af nuværende eller tidligere kræftpatienter, der grundet fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke er i stand til at varetage et job. Formålet er at give borgeren mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, ved at bevare sit job eller skabe anden mulighed for at bevare en plads på arbejdsmarkedet. Du skal ansøge din kommune om revalidering.

Strålebehandling – en form for røntgenstråler i høj dosis. Strålerne påvirker kræftcellerne, så de enten dør eller holder op med at dele sig.

Supportive Care - understøttende behandling der favner alle aspekter af et kræftforløb samt efterforløbet. Det indebærer både behandling af selve kræften, men også smerte- og symptomlindring, hjælp og støtte til psykologiske, fysiske og praktiske aspekter både under og efter kræftforløbet samt hjælp og vejledning til den økonomiske situation. Supportive care har fokus på både patient og pårørende.

TNM-klassifikation – en metode, som bruges til at inddele kræft i stadier. Denne klassifikation er en forudsætning for at kunne vælge den rette behandling.

Udredning – betyder at sygehuset skal undersøge, hvad du fejler. En udredning kan bestå af samtaler med sundhedsfagligt personale, kliniske undersøgelser, observationer og forskellige diagnostiske undersøgelser, som scanning, røntgen eller blodprøver. Formålet med udredningen er at afklare, om der er behov for behandling. Du er udredt, når du kan informeres om, hvad udredningen viser.

Ultralydsscanning – undersøgelse af kroppens indre organer ved hjælp af ikke-hørbare lydbølger.