Palliation ved livets afslutning

Er du pårørende til en uhelbredelig syg kræftpatient, vil I være i et palliativt behandlingsforløb, der indgår som en del af supportive care. Men hvor supportive care omfatter den understøttende behandling til alle kræftpatienter og i alle faser af et kræftforløb herunder også efter, at en patient er blevet erklæret rask, har den palliative behandling ikke fokus på helbredelse.

I stedet ligger fokus i den palliative behandling på, hvordan livskvaliteten i kræftpatientens sidste tid kan fremmes og understøttes og ligeså hos de pårørende til den kræftramte. Tiltagene i den palliative behandling vil fokusere på at forebygge og lindre både fysiske og psykiske symptomer, fx smerter, angst og depression, men også på at vejlede og støtte jer inden for sociale og åndelige forhold.

Palliativ behandling til kræftpatienten Der findes forskellige muligheder for at få hjælp og støtte i den sidste tid, og det kan ske både derhjemme, på hospitalet, fra et palliativt team eller på et hospice. Tiltagene i den sidste tid vil bl.a. have fokus på at forebygge og lindre smerter og andre generende symptomer hos patienten, fx gennem medicin, men behandlinger som massage eller fysioterapi er også muligheder, hvis det forventes at have en forebyggende eller smertelindrende effekt.

I den palliative behandling vil der også være fokus på, hvordan patienten i den sidste tid kan støttes på et mere psykisk, socialt og åndeligt plan, fx gennem samtaler med en psykolog, samtalegrupper eller en præst. Det vigtigste for at opnå en effektiv palliativ behandling er, at den skræddersyes og tilrettelægges efter den enkelte kræftpatient.

Palliativ indsats til de pårørende Som pårørende til en kræftramt er du meget udsat på grund af den følelsesmæssige belastning, ansvaret og den arbejdsbyrde, der følger med et langvarigt kræftforløb hos en nær pårørende. Derfor vil der også være fokus på dig i den palliative behandling. Det er jo altafgørende, at du får den hjælp og støtte, du har brug for, hvis du skal kunne være en hjælp og støtte for kræftpatienten. Derfor vil en del af den palliative behandling også være at afdække dine ressourcer samt eventuelle områder og problemer, hvor du som pårørende har brug for hjælp og/eller aflastning – både fysisk, psykisk, praktisk og socialt.

Når det gælder den psykiske del, er der fx mulighed for, at du kan få samtaler hos en psykolog. Det kan enten ske via den offentlige sygesikring, hvor du med henvisning fra egen læge kan få tilskud til op til 60 % af prisen, men du har også mulighed for at tale med rådgivere via Kræftlinjen eller din lokale kræftrådgivning under Kræftens Bekæmpelse. Der findes også tilbud, hvor du kan møde andre i samme situation fx via pårørende- eller samtalegrupper. For nogle pårørende kan tilbud om samtaler med en præst også være til stor gavn.

Når det kommer til det praktiske, har du som pårørende til en kræftramt også krav på at få information om, hvor du skal henvende dig, hvis du fx har brug for vejledning omkring hjælpemidler i den kræftsyges hjem, hvis du har behov for vejledning i pleje af den kræftramte, eller hvis du har spørgsmål om økonomiske forhold og muligheder for orlov til pasning og pleje af kræftpatienten. Det kan være forskelligt fra kommune til kommune, hvem der har ansvaret for at vejlede og hjælpe dig med disse ting. Derfor må du endelig ikke tøve med at spørge sundhedspersonalet til råds.

Du kan også altid kontakte din kommune for at høre mere om, hvor du skal henvende dig for at få hjælp og vejledning i netop din kommune. Du vil som regel også kunne finde mere information på din kommunes hjemmeside.

Vil du vide mere?

Er du i tvivl om, hvilke muligheder du og den kræftsyge har for at få støtte og hjælp, kan du søge i ”Palliativguiden” som er udviklet af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Her kan du få information om tilbud fra hospicer, palliative teams, hospitalsafdelinger og andre i din kommune. Find ”Palliativguiden”

På Sundhed.dk kan du tjekke, hvilke tilbud om hjælp og støtte der findes i din kommune Se tilbud om hjælp og støtte i din kommune

Læs mere om praktisk hjælp og aflastning

Bliv klogere på hjælp til pleje i den sidste tid

Læs mere om plejeorlov for pårørende

Læs mere om pasning af syge og døende pårørende