Din rolle som pårørende i samtalen med sundhedspersonalet

Som pårørende til en kræftramt er det en god idé, hvis du og den kræftsyge fra starten bliver enige om, hvilken rolle du skal spille i samtalerne med lægen eller sygeplejersken. Mange kræftpatienter synes, det er en rigtig stor hjælp og støtte, når pårørende har en aktiv rolle i samtalerne, men det kan være forskelligt, hvad den aktive del indebærer.

Forskellige roller for pårørende Er du med til samtalerne som pårørende, kan du fx fungere som et sæt ekstra ører til at huske den information, der bliver givet. Måske kan du endda skrive de vigtigste ting ned. Det kan også være, at den kræftsyge gerne vil have, at du er med til at stille spørgsmål, selvom nogle kræftpatienter faktisk foretrækker, at det er dem selv, der styrer samtalen.

Tag en snak med lægen ... alene Som pårørende til en kræftramt har du også altid ret til at tage en snak med lægen, selvom patienten ikke er til stede. Men husk, at lægen kun har lov til at give information om den specifikke patients sygdom og fremtid, når patienten selv er til stede eller har givet samtykke til, at informationen gives til en pårørende. Du må dog gerne tale med lægen om emner, der ikke specifikt handler om patienten, fx kræftens typiske udvikling, de mest almindelige bivirkninger, mulighed for støtte etc.