Sorggrupper for pårørende

Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående, men det kan være en hård proces at bearbejde tabet. Derfor kan det være en god idé at blive del af en sorggruppe for pårørende. Sorggrupper for pårørende kan nemlig være med til at mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed. Mange oplever det som en støtte at møde andre i samme situation og høre, hvordan de har tacklet sorgen.

Hvis du vil indgå i en sorggruppe for pårørende, har du flere muligheder. Både folkekirken, nogle kommuner og regioner, NGO’er og patientforeninger som Kræftens Bekæmpelse har tilbud om sorggrupper. For at finde den rette og nødvendige hjælp og støtte, kan du fx gøre brug af `Sorgvejviseren´, der giver dig en oversigt over sorggruppetilbud i dit lokalområde. Find Sorgvejviseren

Sorgvejviseren omfatter ikke nødvendigvis alle sorggruppetilbud i nærheden af dig. Finder du derfor ikke lige det tilbud, som du havde håbet på gennem Sorgvejviseren, skal du ikke tøve med selv at forhøre dig omkring relevante sorgtilbud hos en eller flere af ovenstående instanser.

Vil du vide mere?

Læs mere om sorg og det at være den efterladte

Læs mere om selve sorgreaktionen

Du kan også læse pjecen ”Kræft og sorg”. Her finder du råd til, hvad du selv kan gøre for at komme igennem den svære tid efter tabet af et familiemedlem eller en god ven, og hvordan andre kan hjælpe dig Download Kræftens Bekæmpelses pjece ”Kræft og sorg”

Efterladte ægtefæller kan finde støtte i bogen ”Sorg – når ægtefællen dør”, der er udgivet af PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Download bogen ”Sorg – når ægtefællen dør”

Efterladte børn og unge kan finde hjælpe og støtte hos sorgcenteret Børn, Unge & Sorg Besøg sorgcenteret Børn, Unge & Sorg