Velkommen til supportive care for kræftpatienter og deres pårørende

Supportive care er et paraplybegreb og et behandlingsparadigme på én og samme tid. Som paraplybegreb dækker det over alt den understøttende behandling, du som kræftpatient eller som pårørende kan få brug for både under og efter et kræftforløb. Uagtet om der er tale om uhelbredelig kræft, eller kræft der kan kureres. Men supportive care er også meget mere end det.

Som behandlingsparadigme har supportive care fokus på behandling af det hele menneske og tager hånd om alle de aspekter af kræftsygdommen, der ikke vedrører den specifikke kræftbehandling som fx kemoterapi, immunterapi, målrettet behandling eller strålebehandling.

Supportive care er derfor hjælp og vejledning til bl.a. fysiske, psykologiske, sociale, økonomiske og praktiske følgevirkninger af både kræftbehandlingen og hele kræftforløbet. Kort sagt er det alt den understøttende behandling, der sammen med den medicinske kræftbehandling, hjælper dig som patient eller pårørende gennem hele kræftforløbet. Men også efter kræftforløbet, hvis der fx er behov for fysisk genoptræning eller psykisk og praktisk støtte.

Forskellige typer af understøttende behandling tilbydes forskellige steder, både gennem din praktiserende læge, hospitalet, kommunen eller via patientforeninger. Dette website har til formål at oplyse om og samle de relevante informationer om mulig hjælp, støtte og vejledning, du kan få, hvad end du er kræftpatient eller pårørende – og henvise dig til, hvor du kan finde hjælp på området. Du kan bl.a. læse om symptom- og smertelindring, psykisk og social støtte, kost og motion, støtte til pårørende, orlov, økonomisk hjælp og meget mere.

Den understøttende behandling er en lige så vigtig del af kræftbehandlingen som den medicinske del. Derfor skal du aldrig tøve med at spørge din læge eller sygeplejerske om hjælp og vejledning.