1. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/det-kan-du-selv-goere/kost-patienter/under-behandling/
 2. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/bivirkninger-senfolger/traethed-og-soevnloeshed/
 3. https://www.cancer.dk/lungekraeft-lungecancer/behandling-lunge/beh-ikkesmaacellet-lunge/
 4. https://www.cancer.dk/lungekraeft-lungecancer/behandling-lunge/beh-smaacellet-lungekraeft/
 5. file:///C:/Users/anna/Downloads/0037-pjece-om-lungekraeft_genoptryk-2018%20(2).pdf
 6. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/det-kan-du-selv-goere/alternativ-behandling/
 7. https://www.cancer.dk/lungekraeft-lungecancer/behandling-lunge/lindrende-beh-lunge/
 8. Ottesen S, Neergaard M, Jespersen B, Sørensen J. Symptomkontrol i palliativ medicin, en quick guide. 6. udgave 2019: 111-115
 9. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/svulster/lungekraeft/
 10. https://www.cancer.dk/lungekraeft-lungecancer/undersoegelser-lungekraeft/undersoegelser-for-lunge/
 11. https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/9/539/1385256283/18643kost_netversion_sept2012.pdf
 12. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/svulster/lungekraeft-ikke-smaacellet/
 13. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/behandlingsformer/kemoterapi/bivirkninger-kemoterapi/
 14. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/behandlingsformer/straalebehandling/generelle-bivirkninger-straalebehandling/
 15. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/svulster/lungekraeft-smaacellet/
 16. https://www.cancer.dk/lungekraeft-lungecancer/behandling-lunge/beh-smaacellet-lungekraeft/
 17. https://lungekraeft.com/behandling/immunterapi/
 18. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/bivirkninger-senfolger/
 19. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/behandlingsformer/immunterapi/antistoffer/
 20. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rettigheder/arbejde-pension/sygedagpenge/
 21. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rettigheder/arbejde-pension/
 22. https://www.regioner.dk/sundhed/udrednings-og-behandlingsret/ret-til-hurtig-udredning
 23. https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2475-kraeftoverlevelsen-tordner-opad-men-danmark-kan-gore-det-bedre.html
 24. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/befordring/befordring-til-sygehus-behandling-hos-laege-eller-genoptraening-efter-sygehusophold/
 25. https://paaroer.dk/livet-som-paaroerende/offentlig-hjaelp-og-stoette/
 26. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/ydelser/plejeorlov-til-pasning-af-naertstaaende-i-hjemmet/
 27. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/undersoegelser-for-kraeft/scanninger-billedundersoegelser/
 28. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/undersoegelser-for-kraeft/kikkertundersoegelser/endoskopi-kikkertundersoegelse/
 29. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/undersoegelser-for-kraeft/vaevsproeve-biopsi/
 30. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/undersoegelser-for-kraeft/knoglemarvsundersoegelse/
 31. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/de-hyppigste-kraeftformer/
 32. https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/fakta-om-rygning/rygning-og-helbred/